Stixy – en virtuel fællestavle

Som videoen herover viser er Stixy et smart onlineværktøj, som f.eks. kan bruges til kollaborative projekter, hvor mange kan bidrage til en fælles samling af informationer, billeder, dokumenter og noter. Hvordan kan du se i videoen.

Forslag til anvendelsesmuligheder:

1) Ordkendskab: Opret en tavle der omhandler et bestemt ord/udtryk. Bed eleverne (evt. i grupper) om at bidrage til tavlen ved at lave “postits” med deres definitioner af ordets betydning/-er. Diskuter på klassen hvilken definition der er mest præcis/dækkende.

2) Aflevering af stile: Lad eleverne poste deres stile eller andre skriftlige arbejder (i Word- eller pdf-format) til en tavle oprettet til formålet. På den måde gøres det muligt for eleverne at hente inspiration hos hinanden både i skriveprocessen og efter.

3) Billedsøgning: Opret en tavle med et tema der f.eks. omhandler en bestemt følelse, en konflikt fra en læst tekst eller lign. Lad eleverne byde ind på tavlen med billeder de enten selv har fotograferet eller fundet på nettet, som de mener passer til/illustrerer det givne emne. Diskuter forskelle og ligheder mellem de forskellige bidrag.

4) Mødeværktøj: Hvis I har adgang til en elektronisk tavle under lærer- og teammøder, kan værktøjet bruges både før, under og efter mødet til at forberede og samle informationer, aftaler, huskelister, tidligere referater, notater eller lignende. På den måde har alle straks adgang til alle informationer online.

I finder værktøjet her.

Skriv et svar

Din mailadresse bliver ikke offentliggjort. Felter markedet med * skal udfyldes