Gør dine billeder interaktive med onlineværktøjet Thinglink


Med onlineværktøjet Thinglink kan man indsætte interaktive punkter, som indeholder links, når man bevæger musen henover et billede. I ovenstående eksempel har jeg indsat 3 interaktive links-punkter til mine 3 blogge.

Sådan fungere værktøjet:
For at bruge værktøjet skal man først registrere sig som bruger > Tryk på “Sign up”.

Man kan registrere sig via sin Facebook-konto eller ved at udfylde dette skema og derefter trykke på “Sign up”.

Vælg derefter om du vil åbne et billede fra din computer, fra din Flick-konto eller via en url-adresse. Her er valgt et billede fra min computer.

Klik herefter med musen de steder på billedet, hvor du ønsker at indsætte et link > Giv punktet en titel og skriv den tilhørende url-adresse > Klik på den grønne “Save”-knap
Når alle punkter er indsat klikker du på den grønne “Done”-knap.

Før musen henover billedets øverste venstre hjørne, og vælg om du vil redigere billedet; dele billedet med andre via Facebook, Twitter eller Email eller om du vil indlejre det interaktive billede på en blog/hjemmeside via embed-funktionen.

I en undervisningssammenhæng kan du lave billeder med hotspots (indlagte interaktive links til relevante websider) og således gøre mange forskellige udvalgte websider lettilgængelige via et og samme billede.

Du finder værktøjet her

Skriv et svar

Din mailadresse bliver ikke offentliggjort. Felter markedet med * skal udfyldes