Bag de 9 døre – en ordklasse-aktivitet fra Skolestuen

En rodebunke som undertegnede kan også være så heldig at finde indlæg i gemmerne, som egentlig bare mangler at blive postet – f.eks. om SMARTboard-aktiviteten Bag de 9 døre:

De 9 lukkede døre

 Bag de 9 døre er en SMARTboard-aktivitet til dansktimerne, som træner eleverne i at skelne mellem ordklasserne navne-, tillægs- og udsagnsord.

En åbnet dør

Dørene åbnes i kronologisk rækkefølge og bag hver dør gemmer sig en instruktion, som alle elever skal følge.

Opgavearket

Før start har alle elever fået udleveret en lille karton-brik (på størrelse med en tændstiksæske) samt et opgaveark (et word-dokument, som er vedhæftet i aktiviteten og hentes fra dokumentets første side). Desuden kræver aktiviteten at I har arrangeret et langt, tomt spillebord med plads til at alle elever kan stå rundt om bordet med opgavearket liggende foran sig, når dette bliver aktuelt.

Dørene åbnes en ad gangen og fører eleverne igennem følgende udfordringer:

 1. Alle skriver et valgfrit navneord på kartonbrikken. Brikkerne blandes på spillebordet med bagsiden op.
 2. Eleverne trækker nu hver en navneordsbrik fra bunken, som herefter er deres tophemmelige navneord (brikken må ikke vises til andre).
 3. På det udleverede opgaveark skal eleverne påføre deres navn samt: a) et tillægsord, der beskriver deres tophemmelige navneord – og b) et udsagnsord, der afslører noget deres tophemmelige navneord kan.
 4. Eleverne tager plads, side om side, omkring det lange spillebord og lægger deres udfyldte opgaveark på bordet foran sig med forsiden op.
 5. Alle rykker nu 1 plads til venstre og skriver – med afsæt i de oplyste tillægs– og udsagnsord – 1 bud på hvad sidemandens tophemmelige navneord kan være på dennes opgaveark (der skal skrives et/et foran ordet der gættes på og eleverne skal huske at skrive deres navn ved siden af gættet).
 6. Når alle er klar rykkes endnu 1 plads til venstre og gættes på navneord… og sådan fortsætter man til alle elever igen havner ved deres eget opgaveark.
 7. Det kæmpestore regnskab
 8. Eleverne afslører nu på skift deres tophemmelige navneord samt hvem der har gættet det rigtige ord. Alle rigtige gæt udløser en streg i “Det kæmpestore regnskab” på tavlen – Den/dem med flest streger i regnskabet til sidst vinder aktivteten.

Forslag til varianter af aktiviteten:

 • Læreren kan udlevere ordbrikker med udvalgte navneord, i stedet for at eleverne vælger dem selv. Husk at det ikke gør noget hvis samme ord optræder flere gange, da forskellige ledetråde jo sagtens kan føre til det samme ord.
 • Læreren kunne i stedet udlevere brikker med tydelige billeder/tegninger af objekter og plads til at eleverne selv skriver navneordet på ordbrikken
 • Aktiviteten kunne måske også bruges i andre sprogfag? 

Aktiviteten kan downloades her.

Skriv et svar

Din mailadresse bliver ikke offentliggjort. Felter markedet med * skal udfyldes